Instrumentundervisning på skolerne i skoletiden.

Haderslev Musikskole har 2015 – i samarbejde med kommunens folkeskoler – udviklet og indført de musikpædagogiske, didaktiske og indholdsmæssige forudsætninger for at lykkes med at undervise en hel klasse på samme instrumenttype. Vi har knækket koden til denne musikundervisningsform, og er fra sæson 17/18 startet på samtlige folkeskoler i Haderslev kommune.

Et stærkt koncept til at ramme bredt

Klasseundervisning

Undervisningen foregår i klassen, og hver elev har sit eget instrument.

Kompagnon

Instrumentundervisningen varetages af en musikskolelærer. Men det kan ikke lade sig gøre uden en lærer, der kender klassen. Det kalder vi kompagnonundervisning.

Smartboards

Alt undervisningsmaterialet er elektronisk, og den strengt tilrettelagte undervisning tager styres med de sjove og instruktive præsentationer.

Let at komme igang

Konceptet er nøje afprøvet, og alt materialet er udviklet. Det vil sige, at det er lige til at gå til.